Note til en kultur

Navigation i mediemyretuen

I en så stor og kompliceret verden udvikler vi os kollektivt, og størrelsen gør ændringer svære at gennemføre. Især de store ændringer i energisektoren, fattigdommen, våbenindustrien, medicinalindustrien, forureningen og åbenheden til monopolrigdommens åg, samt rumindustriens hemmeligheder. Alligevel er vi mange som indset at det nu faktisk er muligt, at vi er ankommet til det punkt i vores civilisationsudvikling. At det er nu vi skal til at gennemføre de visioner vi har for en bæredygtig og ligeværdig levevis.

Vi har demokrati, og vi har ret til at blive til hvad vi vil – men vi har også et langsomt rigidt system, derfor er det godt globalt at kende de mekanismer som hindrer udviklingen. Der er mange forskellige ildsjæle og organisationer som belyser disse mekanismer, og mange bliver slet ikke belyst i medier. “Det er ikke noget vi snakker om…..”.
Realistisk eller som vision, så er der for brug for ærlighed og sammenhold for at gennemføre vores samfunds overgang til en mere ligeværdig tidsalder. Også selvom det er på skuldrene af barnesygdomme som krige, kolonialisme, forurening, økonomiske ulighed samt mørkelægning af viden og løsninger. Globalt er mange praktiske tanker og løsninger allerede patenteret, men det er ikke belyst nok, viden og vilje vil herefter følge.

Menneskets bevidsthed er essentiel at bruge som med-skabende kraft. Det som på engelsk benævnes “co-creative” og inkluderer vores krop-sind-ånd, med basis i bevidsthedens lys af ren viden. Meditation kan bruges til at få mennesket til at “stå fast” i ren bevidsthed, og herfra udvikler mennesket sig i en positiv retning. Alt sammen belyst videnskabeligt over mange år er Transcendental Meditation jeg med fornøjelse har brugt i 20 år, fra en tusind år gammel indisk tradition, der siden 50’erne har dannet basis for en bevidsthedsrevolution over hele kloden. Til at dyrke oplyste mennesker, samtidig med at være vejen til en ligeværdig klode, og til at lave en fredelig overgang. Se bl.a. TM med video og bøger, TMhome for de gode historier om alle de mange der mediterer. I mine øjne er TM’s resultater i de videnskabelige tests overbevisende. Personligt er min egen erfaring af meditations evne til at forbinde os til sjælens område af en ren bevidstheds helbredende lys selve næstekærlighedens og oplysningens grundlag.
Dr. Tony Nader snak på Stanford Uni, om bevidsthed set fra en top-videnskabsmand og TM’s leders synsvinkel.

DK og vestens aviser gør man klogt i at supplere med f.eks. Russian Today, The GuardianVeteran Today, med flere.
Ikke alt bliver fortalt af forskellige grunde.

Blogs som Kauilapele. og Divine Cosmos – David Wilcocks blog, og Graham Hancocks undersøgelser af arkæologi og spiritualitet.
Michael Cremo’s bog om Forbudt arkæologi er vigtig.
Gaiam Tv, hvor der er samlet en ufattelig mængde viden.
Bare lidt af det som også er vigtig for os der holder af Jorden.

Politisk set er der frigivet visioner i DK, f.eks. Alternativet, Enhedslisten har gode grønne visioner, ligesom mange andre partier har det. Men fordi teknologien bliver undertrykt bliver det til for lidt, teknologi til bevidsthedstræning, til at udrydde forurening, til at udrydde fattigdom og manglen på uddannelse til alle, hvor meget ikke bliver brugt i fællesskab. Og jo, der er forskellige meninger om retningen skal være, og der udkæmpes på meninger, økonomi og krig, uanset hvor barbarisk vi kan syntes den form for løsning af problemerne er.

Vedic Living

Living in harmony with nature is a key element in life.
The nature as a human, and the nature we are part
of here on Earth. Living in harmony with the nature of our mind, the powers of our intellects, and fine tuning our senses.
Living in harmony with nature is also to be in harmony with our
soul and its senses, and connect to the area it resides, we can call that area the 4th state of consciousness.
First three are sleep, dream and wake, and the fifth is cosmic consciousness, when we have applied the 4th state of
consciousness in our daily living.

When meditating we connect to the 4th state of consciousness,
and start our own experiences of the thousand year old practice
the yogis have done. (TM web page in DK, UK and USA).

As a student of meditation for many years, I do my best to be able to live in balance, both inner and outer lifestyles. I have been
educated as a meditation teacher by Maharishi Mahesh Yogi’s
Transcendental Meditation movement, using vedic living lifestyle as
the foundation of a healthy lifestyle.

I like connecting the dots of it all, so both new and old meditators
can have an enlightened moment.
I like writing about healthy living, about plantbased diet (am a vegan myself), on consciousness oriented topics, politic, art and more.

The light of our soul in collective consciousness

The use of higher dimensions is the knowledge of the soul field, and its way of interacting through the system of light channels . The soul learns to take advantage of higher dimensions through the incarnation experiences, and the soul’s connection to the sea of creative energy. As a civilization, we move together towards learning the use of higher dimensions, to follow the planetary soul Gaia’s teachings, and follow the universe’s natural laws of multicultural coexistence as a beautiful whole.

The dimensional reality that coexists with life on Earth has a cause, because Earth is not flat but round and part of a galaxy, part of a multi-faceted and growing organic universe.  The soul is a multifaceted experience that incarnates again and again, with a diamond’s many windows and a flowers many leaves to unfold.

Light moves through a crystal into a rainbow of colors, and we know that colors are a mix of red, blue or yellow into all the nuances , and like that everything in the Earth’s creation exist in symbiosis with the basic building blocks of the soul and the dimensional layers of light . Everyone must have the opportunity on the “evolutionary development ladder” for their soul’s consciousness to experience the living wholeness of the universe . Consciousness fills us with a deeper realization of the human mind, and the experience of the spiritual development of the soul and the body, and with the mind as a hub can experience both the inner and outer creation.

Both our mind and consciousness is made up of vibrating light and linked with light fibers, which are stronger or weaker depending on who you are and how life is lived . The mind’s use of light fibers can be dimmed by unhealthy lifestyle, as the body’s automatic healing abilities uses the mind and consciousness’ normal functions . The regenerative abilities of the body (and society) uses light of the soul, and the mind-soul connection through light fibers will vary, how the soul act with light of consciousness for the inner life and for the outside world.

Thought patterns come from the body’s need for balance, both from the inner core – the soul, from the challenges of life and from experiences the soul’s karma need. Often the soul initiates ideas that we act on, as act on thoughts from sensory intake of information from the outside world. Our soul can be distinguished through the contradictions in life, we meet the challenges and solve them, and see through the play of incarnation a deeper meaning in life. Incarnation is a comprehensive experience, the soul is one with its body, and also share the collective consciousness of all Earth’s creatures. The sun serves as the residence of souls in the time between incarnations, and inter -dimensional communication takes place here through higher states of consciousness . The souls are not staying in the Earth’s vicinity in the periods between incarnations, it could easily cause a lot of confusion for everyone, so the Sun is (also) the residence of dimensional civilizations. Basic consciousness we call light ( also called transcendental consciousness, the fourth state of consciousness ), is accessible both for the soul and the sun’s ethereal layer. This basic light consciousness is used to communication (and energy etc) as the base of the dimensions, with transportation portals to the whoe creation of different frequencies. It is only on certain dimensional frequencies that the sun is burning hot, on other levels is it a singing globe of light, joy and enlightenment frequencies, and therefore it serves on several levels as light focus in this solar system .